BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017).

Giá bán: 80.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Bộ luật Hình sự sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (theo Nghi quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13).

Quyết định số 151/QĐ-TANDTC ngày 09-08-2017 Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội trong Tòa án nhân dân

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25-07-2016 Một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự

Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07-4-2017 Một số vấn đề nghiệp vụ

Hiện nay việc cùng một lúc tra cứu Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2017 và các văn bản đính chính gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, trong khi chờ có bản chính thức Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, chúng tôi thực hiện việc hợp nhất các văn bản này với nhau để bạn đọc thuận lợi trong việc tra cứu cũng như áp dụng .Với mục đích nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017).

Sách được in khổ 14,5 x 20,5 dày 480 trang, giá phát hành 80.000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook