Sách Bộ Luật Hình Sự, Dân Sự

Sale Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Các Tội Phạm) 

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Các Tội Phạm) 

Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Tư pháp
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 700 trang
Hình thức bìa: Bìa mềm
Trọng lượng: 850gr
Năm xuất bản: năm 2018 

Giá bìa:350.000₫ Giá bán:315.000₫

Sale Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - (Phần Các Tội Phạm)

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - (Phần Các Tội Phạm)

Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Tư pháp , Năm xuất bản: năm 2018
Kích thước: 16x24 cm , Số trang: 860 trang
Hình thức bìa: Bìa mềm , Trọng lượng: 950gr

 

Giá bìa:400.000₫ Giá bán:360.000₫

Gọi ngay
facebook Chat Facebook