Sách Bộ Luật Hình Sự, Dân Sự

Sale Sách Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Sách Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Nhà xuất bản: Thông Tin và Truyền Thông, Tác gải: Trần Văn Hà ( chủ biên)
Số trang: 540 trang, Kích thước: 19x27cm, Hình thức bìa: Bìa mềm, Năm xuất bản: 2018

Giá bìa:390.000₫ Giá bán:299.000₫