sách văn hóa, Lịch Sử

Sale Sách Văn Minh Trung Hoa

Sách Văn Minh Trung Hoa

Giá bìa:266.000₫ Giá bán:250.000₫

Sale Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu. 

Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu. 

Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu
Tác giả: Lê Trung Kiên - Nguyễn Hòa
Nhà xuất bản: Hồng Đức xuất bản tháng 03/2019
Kích thước 19 x 27 cm, Loại bìa: Bìa Cứng
Số trang: 400, Giá Bìa: 365,000đ/1 cuốn

Giá bìa:365.000₫ Giá bán:270.000₫

Sale Sách Bảo Vật Quốc Gia Việt Nam

Sách Bảo Vật Quốc Gia Việt Nam

Giá bìa:365.000₫ Giá bán:259.000₫