Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Dành Cho Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Cán Bộ Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Dành Cho Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Cán Bộ Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp.

     Hội đồng nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cơ quan có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc thực thi quyền lực nhà nước tại địa phương. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng nhân dân các cấp cần có kiến thức pháp luật về bầu cử, về giám sát và tổ chức chính quyền địa phương, về ban hành văn bản pháp luật cũng như hiểu rõ về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.
Để các tổ chức, đơn vị có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến các lĩnh vực trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Dành Cho Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Cán Bộ Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Dành Cho Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Cán Bộ Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Dành Cho Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Cán Bộ Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

     Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
Phần thứ hai. Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) 
Phần thứ ba. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Phần thứ tư. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phần thứ năm. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Phần thứ sáu. Văn bản pháp quy mới lãnh đạo địa phương cần biết
Phần thứ bảy. Chính sách tăng lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức Hội đồng nhân dân.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook