HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

       Sáng ngày 19-10, TAND tối cao tổ chức họp báo giới thiệu 4 án lệ vừa được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thông qua .Như vậy cho đến hôm nay Việt Nam đã có 10 án lệ được Hội Đồng  Thẩm Phán Tòa An Nhân Dân Tối Cao công bố .Để góp phần đa dạng các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 655/QĐ-HĐPH ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về Kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương cải cách tư pháp; Trung tâm Sách Pháp Luật  phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ.

Cuốn sách  gồm bốn phần:

Phần I: Các  tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự.

Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

Phần III:  Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự

Phần IV: Phần V: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự.

Phần V : Án lệ. ( đã cập nhật đầy đủ 10 án lệ được  Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thông qua.)

Cuốn sách do Ths HỒNG HẢI  là thạc sĩ luật biên soạn.

Với những nội dung trên, cuốn sách đã cung cấp những thông tin  hữu ích phục vụ cho công tác của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở làm công tác tư pháp, các luật sư  và nhu cầu tìm hiểu về Pháp luật dân sự với những công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm thúc đẩy các giao dịch dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc xử lý các tranh chấp dân sự.

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành  350,000đ/ 1 cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook