LUẬT THANH TRA - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

      Công tác thanh tra, tiếp dân, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được nhà nước ta xác định la vực quản lý nhà nước, vì vậy thời gian qua nhiều văn bản pháp quy đã được Chính phủ và các bộ ngành ban hành như Quyết định 253/QĐ-TTg ngày 17-02-2016 Về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25-11-2015 Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra, Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-03-2015 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-03-2015 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Để quý cơ quan ban ngành tiện theo dõi và có được các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực nói trên, Trung tâm giới thiệu sách liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức cho phát hành cuốn sách:

LUẬT THANH TRA- LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ  tư. Quy định mới xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng

Phần thứ năm. Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành

 Sách có độ dày 428 trang, giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook