LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

       Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, năm 2016 Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực cụ thể như: Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01-6-2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26-05-2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27-5-2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngaỳy 24-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06-5-2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật....

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội   

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Phần thứ bảy. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 456 trang, Giá: 395.000đ. In và Nộp lưu chiểu quý II/ 2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook