Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự & bộ luật tố tụng hình sự Các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự 

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

       Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Đây là cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nhằm bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân; bảo vệ chế độ, bảo vệ các quyền, lợi ích của Nhà nước, của công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, so với yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm thì quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp còn có thiếu sót, còn một số vụ việc oan, sai xâm phạm quyền con người...

Nhm góp phn tuyên truyn, ph biến rng rãi pháp lut hình s, t tng hình s, pháp lut v phòng chng oan, sai bo đảm bi thường cho người b thit hi trong nhân dân, cán b, công chc và viên chc, Trung tâm Sách Pháp lut phi hp cùng Nhà Xut bn Thế gii cho xut bn quyn sách:

 Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự & bộ luật tố tụng hình sự Các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự 

Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự

Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự 

Cuốn sách  gồm các phần chính sau:

PHẦN I. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN II. HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN III. HỎI ĐÁP  PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHẦN IV. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG OAN SAI BẢO ĐẢM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28cm, xuất bản quý I/2018, giá 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook