Sách Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Để kịp thời phổ biến nội dung cụ thể của 2 Luật trên và các Nghị quyết, các án lệ, các quy định mới nhất của Tòa án nhân dân, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và giới thiệu cuốn sách: Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 10/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14, Luật có nhiều quy định mới thuận lợi hơn cho Giám định viên trong hoạt động, cũng như sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về quyền, nghĩa vụ của người trưng cầu giám định; kết luận giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp.
Ngày 16/6/2020, Quốc hội khoá XIV cũng đã thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 với 4 Chương, 42 Điều, quy định về phạm vi, nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại, trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án…. 
Cả 2 Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:
Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án

Sách Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Hai. Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án
Phần Thứ Ba. Luật Giám Định Tư Pháp
Phần Thứ Tư. Nghị Quyết Mới Nhất Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
Phần Thứ Năm. Các Án Lệ Mới Nhất Năm 2020 Của Tòa Án Nhân Dân
Phần Thứ Sáu. Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Của Tòa Án Nhân Dân
Phần Thứ Bảy. Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bổ Trợ Tư Pháp; Hành Chính Tư Pháp; Hôn Nhân Và Gia Đình; Thi Hành Án Dân Sự; Phá Sản Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã    
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2020
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook