Sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức & Quy Định Danh Mục Và Thời Hạn Định Kỳ Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác, Tuổi Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức, Viên Chức

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 260.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ba hành nhiều văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức,… Cụ thể như:  Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16-08-2022 Hợp nhất Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 22-07-2022 Hợp nhất quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12-03-2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23-5-2022 Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18-10-2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26-4-2022 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20-01-2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường;...
Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết và phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn Sách 
Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức & Quy Định Danh Mục Và Thời Hạn Định Kỳ Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác, Tuổi Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức, Viên Chức.

Sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức & Quy Định Danh Mục Và Thời Hạn Định Kỳ Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác, Tuổi Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức, Viên Chức

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức
Phần thứ hai. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Phần thứ tư. Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phần thứ năm. Quy định về vị trí việc làm và chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ sáu. Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook