Sách Luật Thanh Tra - Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở, Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí 

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 10/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với 6 Chương, 91 Điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Ngày 14/11/2022, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi). Với 8 Chương, 118 Điều, Luật Thanh tra năm 2022 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về thanh tra hiện nay. Cả 2 luật đều có hiệu lực từ 01/07/2023.
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn Sách
Luật Thanh Tra - Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở, Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí 

Sách Luật Thanh Tra - Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở, Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí 

Cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật phòng, chống tham nhũng
Phần thứ hai. Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Phần thứ tư. Các quy định về thanh tra tiếp công dân
Phần thứ năm. Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành
Phần thứ sáu. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phần thứ bảy. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
Phần thứ tám. Luật thanh tra năm 2022
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện khiếu nại, tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức các cấp trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook