So sánh - đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 456 trang, Giá: 350.000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý III/ 2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook