TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

       Bảo đảm an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần duy trì và phát triển nòi giống, tái tạo, tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh của mỗi quốc gia. Hiện nay, điều kiện sinh hoạt của nhân dân ta đã được cải thiện đáng kể, cùng với đó điều kiện khoa học, kỹ thuật trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã có nhiều tiến bộ, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về an toàn thực phẩm cũng được triển khai thường xuyên, rộng rãi.

Nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà sản xuất, kinh doanh; nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng: nắm được các văn bản pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm; các điều kiện đảm bảo vệ sinh, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các thủ tục hành chính; quy trình thanh tra, kiểm tra; mức xử lý các hành vi vi phạm… Trung Tâm Giới Thiệu Sách phối hợp cùng với nhà xuất bản Hồng Đức đã biên tập và xuất bản cuốn sách:

“TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH, BẢO QUẢN, TIÊU DÙNG THỰC PHẨM”

Nội dung cuốn sách bao gồm:

  • Phần thứ nhất. Luật an toàn thực phẩm và quy định chi tiết thi hành;
  • Phần thứ hai.Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm;
  • Phần thứ ba. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm;
  • Phần thứ tư. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Phần thứ năm. Thủ tục tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm;
  • Phần thứ sáu. Quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm;
  • Phần thứ bảy. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng;
  • Phần thứ tám. Kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Phần thứ chín. Hành vi, hình thức và mức xử phạt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
  • Phần thứ mười. Hướng dẫn thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sách dày 416 trang, khổ 19x27, giá bìa 350.000 đồng/cuốn

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook