Sách: Luật đấu thầu - luật cạnh tranh & giải đáp một số tình huống thường gặp về hoạt động đấu thầu, chào hàng cạnh tranh.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

     Ngày 12/06/2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội XIV đã thông qua Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Theo đó, Luật này bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế. Trước đây, Luật cũ quy định cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan. Nay Luật mới chỉ còn cấm doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

 

Sách Luật đấu thầu - luật cạnh tranh

Sách Luật đấu thầu - luật cạnh tranh 

 

Đồng thời, Luật cũng quy định khá cụ thể về mức phạt tiền với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Trong đó, mức phạt tiền với hành vi vi phạm về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan; Mức phạt vi phạm tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng; Đối với các hành vi phạm khác, mức phạt tiền là 200 triệu đồng…

      Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu những quy định nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

LUẬT ĐẤU THẦU - LUẬT CẠNH TRANH & GIẢI ĐÁP MỘT SỐ TÌNH HUỐNG

THƯỜNG GẶP VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Cạnh tranh (thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV)

Phần thứ ba. Quy định về giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Phần thứ tư. Giải đáp một số tình huống về đấu thầu

Phần thứ năm. Giải đáp một số tình huống về chào hàng cạnh tranh

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

       Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 410 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II/2018.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook