Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Đảm Bảo Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 27-2-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 24/2024/NĐ-CP như sau: bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; chi phí trong lựa chọn nhà thầu; năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định; các hình thức lựa chọn nhà thầu khác; chỉ định thầu; lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án; nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu qua mạng; mua sắm tập trung; lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; sửa đổi hợp đồng; trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu; xử lý vi phạm; xử lý tình huống trong đấu thầu.
Các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, bao gồm: đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm; công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu; quản lý nhà thầu.
Ngày 27-2-2024, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Theo đó, Nghị định 23/2024/NĐ-CP có một số nội dung đáng chú ý: việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu; hồ sơ dự thầu được đánh giá theo thang điểm 100 hoặc 1.000, bảo đảm tổng tỷ trọng là 100%; lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng: từ ngày 01-01-2025: Thực hiện 
thủ tục mời quan tâm qua mạng trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 01-7-2025: Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án đầu tư kinh doanh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ trên Hệ thống.
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng và bạn đọc nói chung kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn Sách 
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Đảm Bảo Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu.

Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Đảm Bảo Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Đấu Thầu
Phần thứ hai. Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Phần thứ ba. Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Phần thứ tư. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Phần thứ năm. Luật Giá

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2024     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook