Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia, Công Tác Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Môi Trường & Luật Tài Nguyên Nước.

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 27-11-2023, Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước. Theo đó, đối tượng và giá tính thuế, phí về tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau: Thuế tài nguyên được áp dụng đối với nước thiên nhiên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên; Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường; Phí về tài nguyên nước bao gồm: Phí khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Mức phí quy định tại điểm này được xác định trên cơ sở tính chất của dịch vụ công, hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; và Phí, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải áp dụng đối với hoạt động xả nước thải ra môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật này có hiệu lực từ ngày 01-7-2024. 
Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách 
Luật Bảo Vệ Môi Trường – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia, Công Tác Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Môi Trường & Luật Tài Nguyên Nước.

Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia, Công Tác Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Môi Trường & Luật Tài Nguyên Nước.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước (thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV)
Phần thứ hai. Quy định về kỹ thuật giám sát lĩnh vực môi trường
Phần thứ ba. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
Phần thứ tư. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 425.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook