Sách Luật Đầu Tư ''Hiện Hành" (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Hết Hàng

Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

        Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Để phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2020.

Sách Luật Đầu Tư ''Hiện Hành" (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Sách Luật Đầu Tư ''Hiện Hành" (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bạn đọc trong cả nước, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu bộ sách Luật Đầu Tư ''Hiện Hành" (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành.
Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 31/2001/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
Sách đẹp, khổ 16x24 cm, dày 400 trang, Giá: 275.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2022     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook