Trung Tâm Thông Tin Sách Pháp Luật- Kinh Tế là nơi chuyên cung cấp các loại sách Pháp Luật, Kinh Tế, Tài Chính, Kế Toán, Đất Đai, Xây Dựng, Y Tế, Giáo Dục, Chính Trị … Trung Tâm xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, các Cơ Quan, Đơn vị Bảng Báo Giá các loại sách như sau:
STT                                                         Tên Sách 
1 -  Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng; Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí 
2 -  Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
3 -  Luật Doanh Nghiệp – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Các Chính Sách Mới Doanh Nghiệp Cần Biết.
4 -  Cẩm Nang Công Tác Đảng Hỏi & Đáp Những Tình Huống Thường Gặp Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
5 -  Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng
6 -  Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị  
7 -  Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Luật Sư & Trợ Giúp Pháp Lý 
8 -  Tuyển Tập 37 Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự
9 -  Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu HĐND - Luật Tổ Chức Chính Phủ, Luật Tổ Chức Chính Quyền 
10 - Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính.
11 - Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình XD
12 - Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - HD Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và P Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)

Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - HD Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và P Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)

13 - Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị, Cách Ly Y Tế, Giám Sát, Phòng, Chống Dịch Bệnh Và Một Số Bệnh Thường Gặp 
14 - Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm – Quy Định Về Sử Dụng, Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm 
15 - Tài Liệu Dành Cho Các Cơ Quan, Đơn Vị Được Kiểm Toán - Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và HD Kiểm Toán Nội Bộ
16 - Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền
17 - Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Năm 2020 Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng 
18 - Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự Trong Giai Đoạn Xét Xử Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 
19 - Tìm Hiểu Các Hình Phạt Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Phương Pháp Quyết Định Hình Phạt Trong Xét Xử 
20 - Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt HC Trong Lĩnh Vực Đất Đai
21 - Luật Thi Đua Khen Thưởng - Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức - Quy Định Mới Về Sử Dụng, Quản Lý Công Chức
22 - Kỹ Năng & Nghệ Thuật Xử Lý Tình Huống Trong Doanh Nghiệp - Bí Quyết Thành Công Trong Kinh Doanh 
23 - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Được Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2020
24 - Hướng Dẫn Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước Và Ngân Hàng 
25 - Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kiểm Toán Nhà Nước – Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
26 - Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án, Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng.
27 - Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Về Thuế GTGT, Thuế Thu Nhập DN, Thuế TNCN
28 - INCOTERMS® 2020 - Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa (Song ngữ Anh-Việt) 
29 - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách.
30 - Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu
31 - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng, Quy Chuẩn Về Nhà Chung Cư, Quy Chuẩn Vật Liệu Xây Dựng
32 - Bộ Luật Lao Động - Labor Code -   Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Mới(Việt - Anh - Hoa)
33 - Bộ Luật Lao Động – Chính Sách Tiền Lương & Quy Định Về Thanh Tra, Xử Phạt VPHC Trong Lĩnh Vực Lao Động
34 - Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thư Đoàn.
35 - Bình luận các quy định về xử phạt vi phạm hành chính
36 - Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt.
37 - Hệ Thống Các Biểu Mẫu, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Cung Cấp Thông Tin Tài Chính
38 - Hệ Thống Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Công Đoàn Và Chính Sách Mới Dành Cho Người Lao Động.
39 - Những Quy Định Mới Nhất Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng, Kỷ Luật Và QLý Tài Chính Trong Tổ Chức Công Đoàn.
40 - Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Với 5.665 Từ (Mới Nhất)
41 - Cẩm Nang Dành Cho Người Cao Tuổi – Sống Vui, Sống Khỏe, Hạnh Phúc Mỗi Ngày
42 - Cẩm Nang Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Gia Đình - Bí Quyết Sống Vui, Sống Khỏe & Cách Phòng Tránh Bệnh 
43 - Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền
44 - Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng
45 - Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình Năm 2020 (1 Bộ/4 Tập)
46 - Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính)
47 - Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa, Cung Cấp Dịch Vụ 
48 - Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính 
49 - Sổ Tay Xây Dựng Cơ Sở Đảng - Hướng Dẫn Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên
50 - Bộ Luật Lao Động  (Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 khóa 8 thông qua ngày 20/11/2019)
51 - Kỹ Năng Tổ Chức Các Sự Kiện Quan Trọng - Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu, Mẫu Văn Bản Thường Dùng 
52 - Tài Liệu Bồi Dưỡng Phổ Biến Kiến Thức Phòng Cháy Và Chữa Cháy Dành Cho Người Đứng Đầu Cơ Quan, DN
53 - Kiến Thức Pháp Luật Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình
54 - Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Hướng Dẫn Mục Tiêu Xử Lý Triệt Để Cơ Sở Gây Ô Nhiễm Môi Trường
55 - Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ 
56 - Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức
57 - Luật Thư Viện & Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện
58 - Luật Xây Dựng - Quy Định Về Phân Cấp Công Trình Xây Dựng Và HD Áp Dụng Trong Quản Lý Hoạt Động Đầu Tư 
59 - Luật Đất Đai - Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nhà Ở.
60 - Tìm Hiểu Quy Định Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và QĐ Về Bồi Thường Thiệt Hại, Tái Định Cư  Khi Thu Hồi Đất
    Sách đẹp, khổ 20x28 cm, mỗi cuốn dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2020.     
        Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký đặt mua sách xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại,
Trung Tâm sẽ giao sách và hóa đơn tài chính tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng đăng ký số lượng nhiều được chiết khấu từ 25% đến 50% trên giá bìa sách. (đơn hàng từ trên 200 triệu là 50%)
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng phát hành theo số điện thoại, Zalo: 0988.304852 (Mr: Hải)  028.39875351 - 0903.219739