Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế là những người đi tiên phong trong lĩnh vực phát hành sách, là đối tác lớn của các Nhà Xuất Bản uy tín, với hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và được sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng, các Cơ quan, Ban, Ngành, các Tổ chức Chính trị, Xã hội, các Doanh nghiệp, Doanh nhân, Cán bộ Công chức, Viên chức, Học sinh, Sinh viên ... trong suốt 20 năm qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc tìm kiếm những cuốn sách mới nhất, có giá trị thiết thực & chất lượng đảm bảo chính xác, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xin trân trọng giới thiệu đến quý Cơ quan, đơn vị và bạn đọc Danh mục sách Pháp luật mới nhất năm 2020 - 2021.

STT                                                  Tên Sách 

1 -  Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất – Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, Cấp Lại Sổ Đỏ

2 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Quy Định Về Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải, Chất Thải, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

3 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Mới Nhất

4 -  Luật Cư Trú Năm 2020 (Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01-07-2021)

5 -  Những Quy Định Mới Về Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Điều Kiện An Toàn Và Xây Dựng Phương Án Phòng Cháy, Chữa Cháy Tại Các Cơ Sở (Hiệu Lực Áp Dụng Từ 01-01-2021)

6 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020 

Sách Pháp Luật Năm 2021 Mới Nhất

7 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi Năm 2020 - Những Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực

8 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIV Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường

9 -  Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021

10 - Cẩm Nang Y Tế Học Đường - Đẩy Mạnh Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Virut Corona (Covid-19) Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

11 - Luật Cán Bộ, Công Chức & Luật Viên Chức - Những Quy Định Về Vị Trí Việc Làm, Biên Chế Công Chức Và Tiêu Chí Đánh Giá, Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

12 - Luật Doanh Nghiệp Và Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9, Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Mới Nhất Dành Cho Doanh Nghiệp

13 - Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

14 - Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 510 Hành Vi Vi Phạm, Mức Phạt Và Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Mới Nhất

15 - Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án – Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán 

16 - Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục & Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Giáo Dục.

17 - Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học & Kế Hoạch Tài Chính - Ngân Sách Nhà Nước 03 Năm 2021-2023.

18 - Những Vấn Đề Cần Biết Về Y Tế Học Đường - 100 Câu Hỏi, Đáp Về Phòng, Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Và Phòng Ngừa Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Học

19 - Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quốc Gia

20 - Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Mới Về Vị Trí Việc Làm Và Biên Chế Công Chức, Đào Tạo, Bồi Dưỡng, Bổ Nhiệm, Xếp Lương Đối Với Công Chức 

21 - Luật Doanh Nghiệp - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp.

22 - Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Phiên Bản 4.0 Và Thực Hiện Quy Trình, Thủ Tục Hành Chính, Kiểm Soát Các Khoản Chi Thường Xuyên 

23 - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục – Quy Định Chuẩn Đánh Giá, Xếp Loại Công Chức Và Giải Pháp An Toàn, Lành Mạnh Thân Thiện, Phòng Chống Bạo Lực Trong Trường Học

24 - Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Kho Bạc Nhà Nước Và Tiêu Chuẩn Định Mức, Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị Mới Nhất

25 - Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Hoạt Động Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước - (Theo Thông Tư Số: 19/2020/Tt-BTC Ngày 31- 03-2020)

26 - Quy Định Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí; Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Đầu Tư Công 

27 - Luật Sĩ Quan QĐNDVN, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, CN Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

28 - Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Giải Đáp Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc Dành Cho Bí Thư Đoàn

29 - Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án

30 - Sổ Tay Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Của Người (Theo Chỉ Thị Số 05-CT/TW Của Bộ Chính Trị)

31 - Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch & Hướng Dẫn Cấp Bản Sao Từ Sổ Gốc, Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính,Chứng Thực Chữ Ký Và Hợp Đồng

32 - Luật Công Đoàn – Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam (Khóa XII) - Quy Định Mới Về Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Và Tuyển Chọn Bài Diễn Văn, Phát Biểu Dành Cho Công Đoàn.

33 - Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 712 Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Trong Các Lĩnh Vực

34 - Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

35 - Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực.

36 - Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng.

37 - Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo – Quy Định Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo – Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Trong Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

38 - Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng & Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệm Thu Công Trình

39 - Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu

40 - Luật Doanh Nghiệp 2020 Và Các Chính Sách Phát Triển, Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 

41 - Chỉ Dẫn Tra Cứu Công Tác Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Công An – (Tái Bản Có Sửa Chữa Và Bổ Sung)

42 - Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Theo Nghị Định Số: 84/2020/NĐ-CP Ngày 17 Tháng 7 Năm 2020)

43 - Tài Liệu Bồi Dưỡng Phổ Biến Kiến Thức Phòng Cháy Và Chữa Cháy Dành Cho Người Đứng Đầu Cơ Quan, Doanh Nghiệp

44 - Kiến Thức Pháp Luật Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình

45 - Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

46 - Luật Doanh Nghiệp – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Các Chính Sách Mới Doanh Nghiệp Cần Biết.

47 - Cẩm Nang Công Tác Đảng Hỏi & Đáp Những Tình Huống Thường Gặp Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ

48 - Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn 

49 - Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Lao Động, Kinh Tế, Dân Sự

50 - Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Luật Sư & Trợ Giúp Pháp Lý – Hoạt Động Tư Pháp Trong Lĩnh Vực Dân Sự, HC, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Hôn Nhân Và Gia Đình.

51 - Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh).

52 - Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

53 - Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính.

54 - Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Sách Pháp Luật Năm 2021 Mới Nhất

55 - Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - Hướng Dẫn Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và Phòng Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)

56 - Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị, Cách Ly Y Tế, Giám Sát, Phòng, Chống Dịch Bệnh Và Một Số Bệnh Thường Gặp Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Trường Học, Gia Đình Và Cộng Đồng. 

57 - Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm – Quy Định Về Sử Dụng, Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm Áp Dụng Đối Với Các Tổ Chức, Cá Nhân, Doanh Nghiệp 

58 - Tài Liệu Dành Cho Các Cơ Quan, Đơn Vị Được Kiểm Toán - Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Hướng Dẫn Kiểm Toán Nội Bộ

59 - Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền

60 - Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Năm 2020 - Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh 

61 - Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự Trong Giai Đoạn Xét Xử Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

62 - Tìm Hiểu Các Hình Phạt Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Phương Pháp Quyết Định Hình Phạt Trong Xét Xử Vụ Án Hình Sự Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

63 - Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai

64 - Luật Thi Đua Khen Thưởng - Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) - Quy Định Mới Về Tuyển Dụng, Sử Dụng, Quản Lý Công Chức

65 - Kỹ Năng & Nghệ Thuật Xử Lý Tình Huống Trong Doanh Nghiệp - Bí Quyết Thành Công Trong Kinh Doanh 

66 - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Được Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2020

67 - Hướng Dẫn Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước Và Ngân Hàng 

68 - Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kiểm Toán Nhà Nước – Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

69 - Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án, Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng.

70 - Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân

71 - INCOTERMS® 2020 - Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa (Song ngữ Anh - Việt) 

72 - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các Khoản Kinh Phí Trong Các Đơn Vị HC Sự Nghiệp.

73 - Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng.

74 - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng, Quy Chuẩn Về Nhà Chung Cư, Quy Chuẩn  Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 

75 - Bộ Luật Lao Động - Labor Code - Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Mới (Việt - Anh - Hoa)

76 - Bộ Luật Lao Động – Chính Sách Tiền Lương & Quy Định Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội

77 - Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Bí Thư Đoàn.

78 - Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

79 - Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt.

80 - Hệ Thống Các Biểu Mẫu, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Cung Cấp Thông Tin Tài Chính, Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước, Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước

81 - Hệ Thống Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Công Đoàn Và Chính Sách Mới Dành Cho Người Lao Động.

82 - Những Quy Định Mới Nhất Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng, Kỷ Luật Và Quản Lý Tài Chính Trong Tổ Chức Công Đoàn.

83 - Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Với 5.665 Từ (Mới Nhất)

84 - Cẩm Nang Dành Cho Người Cao Tuổi – Sống Vui, Sống Khỏe, Hạnh Phúc Mỗi Ngày

85 - Cẩm Nang Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Gia Đình - Bí Quyết Sống Vui, Sống Khỏe & Cách Phòng Tránh Bệnh Cho Mọi Người, Mọi Nhà

86 - Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Trong Việc Tham Gia Đại Diện, Bảo Vệ Quyền Lợi, Lợi Ích Hợp Pháp, Chính Đáng Của Người Lao Động 

87 - Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động Và Hệ Thống 39 Án Lệ

88 - Chính Sách Thuế - Quy Định Mới Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn

89 - Đại Tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thế Kỷ XX

90 - Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Vì Hòa Bình, Đại Tướng Của Lòng Dân

91 - Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình Năm 2020 (1 Bộ/4 Tập)

92 - Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính  ngày 03-10-2019)

93 - Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa, Cung Cấp Dịch Vụ 

94 - Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và Chế độ chính sách mới đối với người lao động

95 - Sổ Tay Xây Dựng Cơ Sở Đảng - Hướng Dẫn Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Hằng Năm Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên

       Sách đẹp, khổ 20x28 cm, mỗi cuốn sách dày hơn 400 trang, Giá từ: 350,000đ - 450,000đ/1 cuốn. Xuất bản và nộp lưu chiểu năm 2020 - 2021    

(Khách hàng đăng ký số lượng nhiều được chiết khấu từ 35% đến 50% trên giá bìa sách). 

Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký đặt mua sách xin vui lòng gửi Email lại phiếu đăng ký đặt mua sách hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại, Trung Tâm sẽ giao sách và hóa đơn tài chính tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website:
sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com