Trung Tâm Sách Pháp Luật-Kinh Tế là nơi chuyên cung cấp các loại Sách Pháp Luật, Sách Kinh Tế, Sách Chính Trị, Sách Giáo Dục, Sách Tài Chính, Sách Kế Toán, Sách Đất Đai, Sách Xây Dựng, Sách Bộ Luật Hình Sự, Sách Bộ Luật Dân Sự… Nhằm góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách của Đảng & Nhà Nước Việt Nam trong việc phổ biến, triển khai thi hành Pháp luật.
Trung Tâm Sách Pháp Luật-Kinh Tế xin trân trọng gửi tới Quý Cơ Quan, Đơn vị Bảng Báo Giá Danh Mục Sách Pháp Luật Mới Nhất gồm các loại sách sau:

1  -   Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020 - Hướng Dẫn Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước, Các Khoản Chi Thường Xuyên, Chi Nội Bộ
2  -  Quy Định Về Tiếp Nhận Đơn Thư, Giám Sát, Xử Lý Kỷ Luật Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Vi Phạm, Chỉnh Đốn Và Xây Dựng Đảng
3  -   Tìm Hiểu Phong Tục Ngày Tết Cổ Truyền Và Cách Nghênh Đón Điềm May Theo Quan Niệm Của Người Xưa
4  -   Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng Các Văn Kiện, Quyết Định Mới 
5  -   Luật Giáo Dục - Quy Tắc Ứng Xử Trong Môi Trường Giáo Dục, Bảo Đảm An Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện
6  -  Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên & Bản Sắc Văn Hóa Của Người Việt - Các Bài Văn Cúng Thường Dùng Trong Các Dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ Trong Năm
7  -   Xem Ngày Chọn Giờ Theo Lịch Can Chi (Từ 2020-2022)
8  -  Cẩm Nang Công Tác Hội Cựu Chiến Binh
9  -  Quy Định Mới Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng & An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng Công Trình
10 -  Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất
11 -  Tìm Hiểu Pháp Luật Về Luật Sư, Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp, Hộ Tịch Và Trợ Giúp Pháp Lý Mới Nhất
12 -  Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Phòng, Chống Tham Nhũng Và Xây Dựng Đạo Đức Liêm Chính
13 -  Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 
14 -  Hệ Thống Toàn Văn Luật Đấu Thầu – Lập Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu Đối Với Gói Thầu Được Tổ Chức Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng 
15 -  Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Từ 01-07-2019)
16 -  Luật Đặc Xá Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6 Quốc Hội Khóa XIV & QĐ Mới Về Tạm Giữ,Tạm Giam
17 -  Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật  Đã Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 5/QH14
18 -  Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo
19 -  Sổ Tay Pháp Luật Đất Đai - QĐ Mới Được SĐ,BS Về Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2019
20 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường – QĐ Mới Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường, Xử Phạt Vi Phạm HC Trong Lĩnh Vực BVMT.
21 -  Luật Đấu Thầu Và Công Tác Chấn Chỉnh Hoạt Động Đấu Thầu
22 -  Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế & Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2017
23 -  Luật Quản Lý Ngoại Thương – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Giải Đáp Các Tình Huống Dành Cho Giám Đốc Khi Tra Cứu
24 -  Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất 
25 -  Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - HD Chi Tiết TH Luật BHXH, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế
26 -  Luật Ngân Hàng Nhà Nước VN – Luật Các Tổ Chức Tín Dụng – Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay.
27 -  Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường
28 -  Luật Người Cao Tuổi - HD Quản Lý, Sử Dụng Tài Chính Và Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi 
29 -  Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân - Trình Tự, Thủ Tục Cấp GCN Quyền Sử Dụng Đất 
30 -  Tìm Hiểu Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Và Các Tội Phạm Khác Về Chức Vụ Trong Bộ Luật Hình Sự 
31 -  Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà, Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản & Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro 
32 -  Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kiểm Toán Nhà Nước – Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.
33 -  Hướng Dẫn Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp & Các Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp, Luật Doanh Nghiệp 
34 -  Luật Ngân Sách Nhà Nước - QĐ Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Ngân Quỹ, Thu, Chi Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước.
35 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước Và Ngân Hàng 
36 -  Hướng Dẫn Làm Sổ Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính QĐ Mới Về Quản Lý Tài Chính, Tài Sản DN.
37 -  Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước - Quy Định Mới Về Dự Toán, Phân Bổ Ngân Sách Năm 2019.
38 -  Sổ Tay Phòng Cháy, Chữa Cháy - QĐ Thi Hành Luật PCCC - Kỹ Năng Thoát Hiểm, Cứu Hộ, Cứu Nạn
39 -  Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự- Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Năm 2017 
40 -  Hệ Thống Toàn Văn 12 Luật  Đã Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 3/Quốc Hội Khóa 14

Danh Mục Sách Pháp Luật Mới Nhất

41 -  Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở
42 -  Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015QH 13
43 -  Luật Thủy Lợi & Hệ Thống Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Thủy Lợi Mới Nhất 
44 -  Luật Quản Lý Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ & Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy 
45 -  Luật An Toàn Thực Phẩm Và Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Mới Nhất
46 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 510 Hành Vi Vi Phạm, Mức Phạt Và Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Mới Nhất
47 -  Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
48 -  Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy & Các Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
49 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
50 -  Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) 
51 -  Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Vì Hòa Bình, Đại Tướng Của Lòng Dân
52 -  Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2013
53 -  Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017
54 -  Luật Doanh Nghiệp & Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật 
55 -  Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất 
56 -  Luật Công An Nhân Dân Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
57 -  Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công & Luật Quản Lý Tài Sản Nhà Nước 
58 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Q Lý Tài Chính, Phối Hợp Thu Chi, Giao Dịch Điện Tử Qua Ng Hàng
59 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Thanh Toán, Quyết Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Và Chế Độ Sử Dụng Kinh Phí, Tài Sản NN
60 -  Giám Đốc Và Kế Toán Trưởng Cần Biết - Luật Doanh Nghiệp - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Cạnh Tranh 
61 -  Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019. Áp Dụng Từ Ngày 01-07-2019
62 -  Luật Cán Bộ, Công Chức & Luật Viên Chức - Những Quy Định Về Vị Trí Việc Làm, Biên Chế Công Chức Và Tiêu Chí Đánh Giá, Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
63 -  Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền
64 -  Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Với 5.665 Từ (Mới Nhất)
65 -  Học Và Làm Theo Phong Cách Lãnh Đạo Gần Dân, Vì Dân Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
66 -  Đại Tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thế Kỷ XX
67 -  Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
68 -  Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Giải Đáp Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc Dành Cho Bí Thư Đoàn
69 -  Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
70 -  Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019 – (Đơn Ngữ)
71 -  Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt 2019 – (Song Ngữ)
72 -  Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất.
73 -  Quy Định Về Ly Hôn Và Thủ Tục Giải Quyết Vụ Án Ly Hôn Tại Tòa Án - Luật Hôn Nhân Và Gia Đình - Các Văn Bản HD
74 -  Quy Định Chi Tiết Và HD Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường - Xử Phạt Vi Phạm HC Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.
75 -  Bình Luận Các Tội Phạm Có Bị Hại Là Người Dưới 18 Tuổi Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Sự Tham Gia Tố Tụng 
76 -  Tìm Hiểu Quyền Thừa Kế Và Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Thừa Kế Tại Tòa Án
77 -  Cẩm Nang Pháp Luật- Chế Độ Chính Sách Và Các Bài Diễn Văn Tham Khảo Dành Cho Cán Bộ,Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân
78 -  Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An 
79 -  Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Lao Động 
80 -  Luật Thi Hành Án Hình Sự & 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự
81 -  Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Nhà Đầu Tư
82 -  Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng, Chào Hàng Cạnh Tranh
83 -  Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
84 -  Luật Hợp Tác Xã - Quy Định Mới Về Đăng Ký, Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Của HTX Và Chế Độ Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển
85 -  Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản Và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

86 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 712 Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Trong Các Lĩnh Vực
87 -  Luật Doanh Nghiệp Và Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9, Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Mới Nhất Dành Cho Doanh Nghiệp
88 -  Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
89 -  Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án – Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán 
90 -  Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục & Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Giáo Dục.
91 -  Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học & Kế Hoạch Tài Chính - Ngân Sách Nhà Nước 03 Năm 2021-2023.
92 -  Những Vấn Đề Cần Biết Về Y Tế Học Đường - 100 Câu Hỏi, Đáp Về Phòng, Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Và Phòng Ngừa Tai Nạn Thương Tích Trong Trường Học
93 -  Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quốc Gia
94 -  Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Mới Về Vị Trí Việc Làm Và Biên Chế Công Chức, Đào Tạo, Bồi Dưỡng, Bổ Nhiệm, Xếp Lương Đối Với Công Chức – Xử Lý  Sai Phạm Trong Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức.
95 -  Luật Doanh Nghiệp - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp.
96 -  Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Phiên Bản 4.0 Và Thực Hiện Quy Trình, Thủ Tục Hành Chính, Kiểm Soát Các Khoản Chi Thường Xuyên Dành Cho Các Đơn Vị Sử Dụng Ngân Sách Giao Dịch Tại Kho Bạc Nhà Nước
97 -  Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục – Quy Định Chuẩn Đánh Giá, Xếp Loại Công Chức Và Giải Pháp An Toàn, Lành Mạnh Thân Thiện, Phòng Chống Bạo Lực Trong Trường Học
98 -  Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Kho Bạc Nhà Nước Và Tiêu Chuẩn Định Mức, Công Tác Phí, Chi Tiêu Hội Nghị Mới Nhất
99 -  Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Hoạt Động Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước - (Theo Thông Tư Số: 19/2020/Tt-Btc Ngày 31- 03-2020)
100 -  Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí; Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Đầu Tư Công Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
101 -  Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án - Luật Giám Định Tư Pháp Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án
102 -  Sổ Tay Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Của Người (Theo Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Bộ Chính Trị)
103 -  Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch & Hướng Dẫn Cấp Bản Sao Từ Sổ Gốc, Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính,Chứng Thực Chữ Ký Và Chứng Thực Hợp Đồng, Giao Dịch
104 -  Luật Công Đoàn – Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam (Khóa XII) - Quy Định Mới Về Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Một Số Bài Diễn Văn, Phát Biểu Dành Cho Công Đoàn.
105 -  Cẩm Nang Hỗ Trợ Giải Quyết Các Vướng Mắc Về Thủ Tục Và Chính Sách Thuế
106 -  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
107 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực.
108 -  Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng.
109 -  Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo – Quy Định Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo – Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Trong Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.
110 -  Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng & Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệm Thu Công Trình
111 -  Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu
112 -  Luật Doanh Nghiệp 2020 Và Các Chính Sách Phát Triển, Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 
113 -  Chỉ Dẫn Tra Cứu Công Tác Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Công An – (Tái Bản Có Sửa Chữa Và Bổ Sung)
114 -  Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Theo Nghị Định Số: 84/2020/NĐ-CP Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020)
115 -  Tài Liệu Bồi Dưỡng Phổ Biến Kiến Thức Phòng Cháy Và Chữa Cháy Dành Cho Người Đứng Đầu Cơ Quan, Doanh Nghiệp
116 -  Kiến Thức Pháp Luật Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình
117 -  Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
118 - Luật Doanh Nghiệp – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Các Chính Sách Mới Doanh Nghiệp Cần Biết.
119 -  Cẩm Nang Công Tác Đảng Hỏi & Đáp Những Tình Huống Thường Gặp Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
120 -  Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú
121 -  Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Mẫu Hợp Đồng Lao Động, Kinh Tế, Dân Sự Thường Dùng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Doanh Nghiệp
122 -  Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Luật Sư & Trợ Giúp Pháp Lý – Quy Định Mới Về Hoạt Động Tư Pháp Trong Lĩnh Vực Dân Sự, Hành Chính, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Hôn Nhân Và Gia Đình.
123 -  Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công
124 -  Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - Hướng Dẫn Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và Phòng Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)
125 -  Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị, Cách Ly Y Tế, Giám Sát, Phòng, Chống Dịch Bệnh Và Một Số Bệnh Thường Gặp Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Trường Học, Gia Đình Và Cộng Đồng. 
126 -  Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm – Quy Định Về Sử Dụng, Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm Áp Dụng Đối Với Các Tổ Chức, Cá Nhân, Doanh Nghiệp – Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm.
127 -  Tài Liệu Dành Cho Các Cơ Quan, Đơn Vị Được Kiểm Toán - Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Hướng Dẫn Kiểm Toán Nội Bộ
128 -  Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền
129 - Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Năm 2020 Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
130 -  Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự Trong Giai Đoạn Xét Xử Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất
131 -  Tìm Hiểu Các Hình Phạt Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Phương Pháp Quyết Định Hình Phạt Trong Xét Xử Vụ Án Hình Sự Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
132 -  Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
133 -  Luật Thi Đua Khen Thưởng - Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) - Quy Định Mới Về Tuyển Dụng, Sử Dụng, Quản Lý Công Chức
134 -  Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Được Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2020
135 -  Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án, Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng.
136 -  Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân
137 -  INCOTERMS® 2020 - Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa (Song ngữ Anh - Việt) Và Các Văn Bản Mới Nhất Về Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan, Xác Định Xuất Xứ Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu
138 -  Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các Khoản Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp.
139 -  Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng.
140 -  Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng, Quy Chuẩn Về Nhà Chung Cư, Quy Chuẩn  Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng
141 -  Bộ Luật Lao Động - Labor Code - Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Mới (Tam ngữ: Việt - Anh - Hoa)
142 -  Bộ Luật Lao Động – Chính Sách Tiền Lương & Quy Định Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng.
143 -  Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
144 -  Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt.
145 -  Cẩm Nang Dành Cho Người Cao Tuổi – Sống Vui, Sống Khỏe, Hạnh Phúc Mỗi Ngày
147 -  Cẩm Nang Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Gia Đình - Bí Quyết Sống Vui, Sống Khỏe & Cách Phòng Tránh Bệnh Cho Mọi Người, Mọi Nhà
148 -  Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động Và Hệ Thống 39 Án Lệ
149 -  Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình Năm 2020 (1 Bộ/4 Tập)
150 -  Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính  ngày 03-10-2019)
151 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa, Cung Cấp Dịch Vụ 
152 -  Sổ Tay Xây Dựng Cơ Sở Đảng - Hướng Dẫn Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Hằng Năm Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên
153 -  Bộ Luật Lao Động  Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 khóa 8 thông qua ngày 20/11/2019)
154 -  Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng; Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí & Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công; Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
155 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Hướng Dẫn Mục Tiêu Xử Lý Triệt Để Cơ Sở Gây Ô Nhiễm Môi Trường
156 -  Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ
157 -  Luật Thư Viện & Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện
158 -  Luật Xây Dựng - Quy Định Về Phân Cấp Công Trình Xây Dựng Và Hướng Dẫn Áp Dụng Trong Quản Lý Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
159 -  Luật Đất Đai - Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nhà Ở.
160 -  Tìm Hiểu Quy Định Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và Quy Định Về Bồi Thường Thiệt Hại, Tái Định Cư  Khi Thu Hồi Đất

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, mỗi cuốn có độ dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ/1 cuốn. Xuất bản và nộp lưu chiểu năm 2019-2020.     

    Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký đặt mua sách xin vui lòng Email lại phiếu đăng ký đặt mua sách hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại, Trung Tâm sẽ giao sách và hóa đơn tài chính tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.
    Khách hàng đăng ký số lượng nhiều được chiết khấu từ 25% đến 50% trên giá bìa sách. 
    Mọi chi tiết xin liên hệ phòng phát hành theo số điện thoại + Zalo: 0988.304852 (Mr: Hải)  028.39875351 - 0903.219739
    Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Cơ Quan sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực !
    Website:
sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com