Trung Tâm Sách Pháp Luật-Kinh Tế là nơi chuyên cung cấp các loại Sách Pháp Luật, Sách Kinh Tế, Sách Chính Trị, Sách Giáo Dục, Sách Tài Chính, Sách Kế Toán, Sách Đất Đai, Sách Xây Dựng, Sách Bộ Luật Hình Sự, Sách Bộ Luật Dân Sự… Nhằm góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách của Đảng & Nhà Nước Việt Nam trong việc phổ biến, triển khai thi hành Pháp luật.
Trung Tâm Sách Pháp Luật-Kinh Tế xin trân trọng gửi tới Quý Cơ Quan, Đơn vị Bảng Báo Giá Danh Mục Sách Pháp Luật Mới Nhất gồm các loại sách sau:

1  -   Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020 - Hướng Dẫn Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước, Các Khoản Chi Thường Xuyên, Chi Nội Bộ
2  -  Quy Định Về Tiếp Nhận Đơn Thư, Giám Sát, Xử Lý Kỷ Luật Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Vi Phạm, Chỉnh Đốn Và Xây Dựng Đảng
3  -   Tìm Hiểu Phong Tục Ngày Tết Cổ Truyền Và Cách Nghênh Đón Điềm May Theo Quan Niệm Của Người Xưa
4  -   Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng Các Văn Kiện, Quyết Định Mới 
5  -   Luật Giáo Dục - Quy Tắc Ứng Xử Trong Môi Trường Giáo Dục, Bảo Đảm An Toàn, Lành Mạnh, Thân Thiện
6  -  Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên & Bản Sắc Văn Hóa Của Người Việt - Các Bài Văn Cúng Thường Dùng Trong Các Dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ Trong Năm
7  -   Xem Ngày Chọn Giờ Theo Lịch Can Chi (Từ 2020-2022)
8  -  Cẩm Nang Công Tác Hội Cựu Chiến Binh
9  -  Quy Định Mới Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng & An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng Công Trình
10 -  Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất
11 -  Tìm Hiểu Pháp Luật Về Luật Sư, Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp, Hộ Tịch Và Trợ Giúp Pháp Lý Mới Nhất
12 -  Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Phòng, Chống Tham Nhũng Và Xây Dựng Đạo Đức Liêm Chính
13 -  Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới. 
14 -  Hệ Thống Toàn Văn Luật Đấu Thầu – Lập Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu Đối Với Gói Thầu Được Tổ Chức Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng 
15 -  Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Từ 01-7-2019)
16 -  Luật Đặc Xá Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6 Quốc Hội Khóa XIV & QĐ Mới Về Tạm Giữ,Tạm Giam
17 -  Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật  Đã Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 5/QH14
18 -  Luật Giáo Dục- Luật Giáo Dục Đại Học (SĐ)- Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông,Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng.
19 -  Sổ Tay Pháp Luật Đất Đai - QĐ Mới Được SĐ,BS Về Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2019
20 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường – QĐ Mới Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường, Xử Phạt Vi Phạm HC Trong Lĩnh Vực BVMT.
21 -  Luật Đấu Thầu Và Công Tác Chấn Chỉnh Hoạt Động Đấu Thầu
22 -  Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế & Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2017
23 -  Luật Quản Lý Ngoại Thương & Các Quy Định Về Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu, Khai Báo Hải Quan
24 -  Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Và Quy Trình Tiếp Công Dân Với Các Văn Bản Mới Nhất 
25 -  Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - HD Chi Tiết TH Luật BHXH, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế
26 -  Luật Ngân Hàng Nhà Nước VN – Luật Các Tổ Chức Tín Dụng – Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay.
27 -  Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường
28 -  Luật Người Cao Tuổi - HD Quản Lý, Sử Dụng Tài Chính Và Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi 
29 -  Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân - Trình Tự, Thủ Tục Cấp GCN Quyền Sử Dụng Đất 
30 -  Tìm Hiểu Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Và Các Tội Phạm Khác Về Chức Vụ Trong Bộ Luật Hình Sự 
31 -  Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà, Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản & Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro 
32 -  Luật Kế Toán Và Chế Độ Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Nhất
33 -  Hướng Dẫn Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp & Các Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp, Luật Doanh Nghiệp 
34 -  Luật Ngân Sách Nhà Nước - QĐ Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Ngân Quỹ, Thu, Chi Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước.
35 -  Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết.
36 -  Hướng Dẫn Làm Sổ Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính QĐ Mới Về Quản Lý Tài Chính, Tài Sản DN.
37 -  Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước - Quy Định Mới Về Dự Toán, Phân Bổ Ngân Sách Năm 2019.
38 -  Sổ Tay Phòng Cháy, Chữa Cháy - QĐ Thi Hành Luật PCCC - Kỹ Năng Thoát Hiểm, Cứu Hộ, Cứu Nạn
39 -  Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự- Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Năm 2017 
40 -  Hệ Thống Toàn Văn 12 Luật  Đã Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 3/Quốc Hội Khóa 14

Danh Mục Sách Pháp Luật Mới Nhất

41 -  Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở
42 -  Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015QH 13
43 -  Luật Thủy Lợi & Hệ Thống Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Thủy Lợi Mới Nhất 2017
44 -  Luật Quản Lý Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ & Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Năm 2017
45 -  Luật An Toàn Thực Phẩm Và Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Mới Nhất
46 -  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Xử Lý Vi Phạm HC
47 -  Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp
48 -  Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy & Các Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
49 -  Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
50 -  Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) 
51 -  Nhận Diện Và Đấu Tranh Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Để Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc - Nhiệm Vụ Của Mỗi Người Dân Việt Nam
52 -  Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2013
53 -  Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017
54 -  Luật Doanh Nghiệp & Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật 
55 -  Luật Đất Đai Và Các Nghị Định, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất 
56 -  Luật Công An Nhân Dân Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
57 -  Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công & Luật Quản Lý Tài Sản Nhà Nước Năm 2017
58 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Q Lý Tài Chính, Phối Hợp Thu Chi, Giao Dịch Điện Tử Qua Ng Hàng
59 -  Hướng Dẫn Thực Hiện Thanh Toán, Quyết Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Và Chế Độ Sử Dụng Kinh Phí, Tài Sản NN
60 -  Giám Đốc Và Kế Toán Trưởng Cần Biết - Luật Doanh Nghiệp - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Cạnh Tranh 
61 -  Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019. Áp Dụng Từ Ngày 1-7-2019
62 -  Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức.
63 -  Những Quy Định Mới Về Kiểm Soát Quyền Lực Trong Công Tác Cán Bộ Và Chống Chạy Chức, Chạy Quyền
64 -  Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Phòng, Chống Tham Nhũng Và Xây Dựng Đạo Đức Liêm Chính
65 -  Học Và Làm Theo Phong Cách Lãnh Đạo Gần Dân, Vì Dân Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
66 -  Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới.
67 -  Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
68 -  Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
69 - Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
70 - Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019 – (Đơn Ngữ)
71 - Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt 2019 – (Song Ngữ)
72 - Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất.
73 - Quy Định Về Ly Hôn Và Thủ Tục Giải Quyết Vụ Án Ly Hôn Tại Tòa Án - Luật Hôn Nhân Và Gia Đình - Các Văn Bản HD
74 - Quy Định Chi Tiết Và HD Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường - Xử Phạt Vi Phạm HC Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.
75 - Bình Luận Các Tội Phạm Có Bị Hại Là Người Dưới 18 Tuổi Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Sự Tham Gia Tố Tụng 
76 - Tìm Hiểu Quyền Thừa Kế Và Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Thừa Kế Tại Tòa Án
77 - Cẩm Nang Pháp Luật- Chế Độ Chính Sách Và Các Bài Diễn Văn Tham Khảo Dành Cho Cán Bộ,Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân
78 - Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An 
79 - Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Lao Động 
80 - Luật Thi Hành Án Hình Sự & 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự
81 - Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Nhà Đầu Tư
82 - Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng, Chào Hàng Cạnh Tranh
83 - Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
84 -  Luật Hợp Tác Xã - Quy Định Mới Về Đăng Ký, Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Của HTX Và Chế Độ Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển
85 -  Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản Và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, mỗi cuốn có độ dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ/ 1 cuốn. Xuất bản và nộp lưu chiểu năm 2019-2020.     
    Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký đặt mua sách xin vui lòng Email lại phiếu đăng ký đặt mua sách hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại,
    Trung Tâm sẽ giao sách và hóa đơn tài chính tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.
    Khách hàng đăng ký số lượng nhiều được chiết khấu từ 25% đến 50% trên giá bìa sách. (đơn hàng từ 200 triệu là 40%, từ trên 300 triệu là 50%)
    Mọi chi tiết xin liên hệ phòng phát hành theo số điện thoại, Zalo: 0988.304852 (Mr: Hải)  028.39875351 - 0903.219739
    Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Cơ Quan sức khỏe và thành công !
    Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com