chế độ kế toán doanh nghiệp & chính sách thuế mới

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 350.000đ. NXB. Kinh Tế TP.HCM. In & nộp lưu chiểu quý II / 2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook