Sách Chính Sách Thuế - Quy Định Mới Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn.

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 269.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản và phát hành cuốn sách Chính Sách Thuế - Quy Định Mới Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ cũng ban hành các Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Bao gồm 72 vi phạm về hóa đơn, mức phạt và 05 trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn.
Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách: 
Chính Sách Thuế - Quy Định Mới Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn

sách Chính Sách Thuế - Quy Định Mới Về Thanh Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Quản Lý Thuế
Phần Thứ Hai. Quy Định Mới Nhất Về Hóa Đơn, Chứng Từ
Phần Thứ Ba. Quy Định Về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Luật Quản Lý Thuế
Phần Thứ Tư. Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 425.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook