“SỔ TAY TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ NHỮNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC”

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thương mại mậu dịch, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước và là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của Nhà nước. Do vậy, thuế là công cụ quan trọng dùng để tạo nguồn thu cho ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo công bằng xã hội. Những năm gần đây Nhà nước ta đã và đang thực hiện chiến lược cải cách thuế, nhiều sắc thuế được sửa đổi bổ sung như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… .

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật về thuế rất nhiều, gây khó khăn cho người cần tìm hiểu. Để giải quyết phần nào sự khó khăn đó, Trung tâm Giới thiệu sách xin giới thiệu quyển sách:

“SỔ TAY TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ NHỮNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Tổng hợp các chính sách về Luật quản lý thuế;

Phần thứ hai. Tổng hợp các chính sách về Luật thuế thu nhập cá nhân;

Phần thứ ba. Tổng hợp các chính sách về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần thứ tư. Tổng hợp các chính sách về Luật thuế giá trị gia tăng;

Phần thứ năm. Tổng hợp các chính sách về Luật tiêu thụ đặc biệt;

Phần thứ sáu. Tổng hợp các chính sách về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

 

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook