CHÍNH SÁCH THUẾ - QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ, THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

      Với mục tiêu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP,  Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên,..

 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Trung tâm giới thiệu sách cho phát hành cuốn sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ - QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ, THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

Phần thứ hai. Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

Phần thứ ba. Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Phân thứ tư. Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế

Phần thứ sáu. Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên

Phần thứ bảy. Hỏi đáp về thanh tra thuế, hóa đơn chứng từ

Phần thứ tám. Hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. NXB. Kinh Tế TP.HCM, In và Nộp lưu chiểu quý IV / 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 0903.219739 – 0988.304852

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook