Sách Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng Dân Sự - Hành Chính Từ Năm 1986 Đến Năm 2023

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên chuyên ngành Luật và những người quan tâm, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn Sách Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng Dân Sự - Hành Chính Từ Năm 1986 Đến Năm 2023

Để bảo đảm thực hiện chức năng xét xử của tòa án, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành các nghị quyết, làm cơ sở giải quyết những hạn chế tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật, góp phần bảo đảm sự ổn định, thống nhất của pháp luật, bảo đảm bình đẳng, công bằng vì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng đến làm rõ các quy định pháp luật trong các lĩnh vực như, hình sự, dân sự, hành chính, các trình tự, thủ tục liên quan tố tụng hình sự, tố tụng dân sự,… 
Qua quá trình thay thế và sửa đổi, bổ sung pháp luật từ năm 1986 đến năm 2023, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng được xây dựng, bám sát thực tiễn hoàn thiện pháp luật và phát triển xã hội. Từ đó, các nghị quyết đã được hình thành với số lượng lớn, điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau được áp dụng trong thực tiễn tố tụng. Giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt một cách khoa học, có hệ thống, các nghị quyết này được chúng tôi sắp xếp với các văn bản còn hiệu lực và theo các trình tự, phân loại hợp lý.

Nhà xuất bản Lao Động và Nhà sách Tư Pháp phối hợp xuất bản cuốn Sách Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng Dân Sự - Hành Chính Từ Năm 1986 Đến Năm 2023
 

Sách Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng Dân Sự - Hành Chính Từ Năm 1986 Đến Năm 2023

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần như sau:
Phần thứ nhất: Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hình sự và Tố tụng hình sự
Phần thứ hai: Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Dân sự và Tố tụng dân sự
Phần thứ ba: Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hành chính

Sách dày hơn 700 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook