Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động Từ Năm 2016-2023

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 298.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động Từ Năm 2016-2023. Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực Tòa Án, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, những người làm công tác pháp luật nắm vững một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn.

Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động Từ Năm 2016-2023

Thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... đã ban hành nhiều Thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, lao động,... như: Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP- BLĐTBXH ngày 18-02-2022 Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15-12-2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29-11-2021 Quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, điểm d khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29-11-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29-12-2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11-10- 2021 Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại; 
Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động Từ Năm 2016-2023.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Các Thông tư liên tịch hướng dẫn về hình sự và tố tụng hình sự (từ năm 2018 đến 2023)
Phần thứ hai. Các Thông tư liên tịch hướng dẫn về dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (từ năm 2018 đến 2023)
Phần thứ ba. Các Thông tư liên tịch hướng dẫn về kinh tế, thương mại, lao động (từ năm 2016 đến 2023)

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2023     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook