Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự, Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình Mới Nhất

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 365.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự, Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình Mới Nhất. Do Tiến sĩ Trần Văn Hà công tác tại Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân tối cao đã biên soạn 
Thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng,... đã ban hành nhiều Thông tư liên tịch hướng dẫn về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, hành chính, tố tụng hành chính, lao động, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình. 
Nhằm kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác và có hệ thống các Thông tư liên tịch nêu trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tiến sĩ Trần Văn Hà công tác tại Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân tối cao đã biên soạn cuốn sách: 
Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự, Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình Mới Nhất

Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự, Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình Mới Nhất

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về hình sự 
Phần thứ hai: Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về tố tụng hình sự 
Phần thứ ba: Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về dân sự, hành chính 
Phần thứ tư: Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
Phần thứ năm: Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về kinh tế, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình 
Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích để bạn đọc, đặc biệt là các thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, điều tra viên, các học viên tư pháp, luật sư và những người làm công tác pháp luật nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn xét xử. 
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Sách dày 552 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 450.000đ/1 quyển. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế , Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook