Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

        Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một động lực quan trọng nhằm phát triển đất nước, thể hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. Để triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Chuyên Đề Học Và Làm Theo Bác Năm 2021 Và Giai Đoạn 2021-2026: "Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc"

Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc

        Nội dung cuốn sách gồm những nội dung sau phần:
Phần Thứ Nhất. Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề Toàn Khóa – Chuyên Đề Năm 2021: “Học Tập Và Làm Theo  Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc”
Phần Thứ Hai. Nhìn Lại 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-CT/TW Của Bộ Chính Trị Khóa XII Và Triển Khai Kết Luận Số 01-KL/TW Của Bộ Chính Trị Khóa XIII Về Tiếp Tục Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-CT/TW Về "Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh"
Phần Thứ Ba. Lời Kêu Gọi Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường;
Phần Thứ Tư. Lời Bác Dạy Về Nâng Cao Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc;
Phần Thứ Năm. Một Số Bài Viết, Bài Tham Luận Học Và Làm Theo Bác Về Ý Chí Tự Lực, Tự Cường Và Khát Vọng Phát Triển Đất Nước Phồn Vinh, Hạnh Phúc;
Phần Thứ Sáu. Hệ Thống Các Văn Kiện  Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sách trình bày đẹp, có độ dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý IV/2021     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook