Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết 41/2017/QH14. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 các Bộ luật và Luật dưới đây chính thức có hiệu lực thi hành: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Cũng từ thời điểm này, tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp
dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi
phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.

Ngày 10/7/2017, Văn phòng Quốc hội đã ra Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Hợp nhất Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn về hình sự, tố tụng hình sự, tạm giữ, tạm giam. Cụ thể như: Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02-02-2018 Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23-01-2018 Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01-02-2018 Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa; Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01-02-2018 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09-02-2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện;…

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14;

Để kịp thời phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các những quy định pháp luật mới nhất về hình sự, tố tụng hình sự, cơ quan điều tra hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam đến bạn đọc, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT HÌNH SỰ  NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 NGÀY 20-6-2017

Phần thứ hai:    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Phần thứ ba:     LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015

Phần thứ tư:      LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015

Phần thứ tư:      CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ, TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Sách dày 570 trang, khổ 20x28, xuất bản quý II/2018, giá bìa 425.000 đồng/cuốn

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.