CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

      Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính đến nay đã được 10 năm, hiện đã bộc lộ một số hạn chế và cần phải thay đổi. Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.

Nhìn chung chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Thông tư số 133/2016/TT- đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như:

- Đổi mới cách tiếp cận chính sách.

- Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.

- Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

- Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.

- Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.

- Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

Nhằm giúp các lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng kế hoạch - tài chính, kế toán trưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

 “CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”.

Sách có độ dày 400 trang, in giấy FO INDO nhập khẩu chất lượng cao, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook