NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG - CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

       Trong bối cảnh hội nhập, cùng với việc cạnh tranh ngày một khốc liệt trên thương trường, sức ép đổi mới cũng như những quyết định chính xác luôn đòi hỏi ở các nhà quản lý doanh nghiệp một bản lĩnh và năng lực thực sự. Làm thế nào để quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, làm thế nào để mang lai thành công trong doanh nghiệp luôn là trăn trở lớn đối với những nhà quản lý doanh nghiệp,

Quyển sách “NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG - CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP” sẽ giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc xây dựng, lựa chọn chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh phù hợp cho doanh nghiệp, đồng thời cũng cung cấp các lý thuyết, kinh nghiệm, bí quyết trong các cuộc đàm phán thương lượng, trong khá năng giao tiếp để có thể lãnh đạo doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và bền vững.

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất. Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Phần thứ hai. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Phần thứ ba. Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp

Phần thứ tư. Chiến lược cạnh tranh mang lại thành công cho doanh nghiệp.

Sách có độ dày 416, giá phát hành 395,000đ/ 1 cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook