Sổ Tay Doanh Nhân Những Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Doanh Nhân

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới khiến doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân … phải nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.
Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến doanh nghiệp như: Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23-08-2018  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-09-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01-08-2018 Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa, Nghị định  119/2018/NĐ-CP ngày 12-09-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ….
Để giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp, Trung Tâm Sách Pháp Luật cho biên soạn và xuất bản cuốn sách: 
Sổ Tay Doanh Nhân Những Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Doanh Nhân

Sổ Tay Doanh Nhân Những Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Doanh Nhân

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý và sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp
Phần thứ hai. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị
Phần thứ ba. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động
Phần thứ tư. Quy định về đăng ký doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ
Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2018.  

+

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi, hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý, doanh nghiệp cần nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành của mình. Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12-6-2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08-3-2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa....
Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, Trung tâm Sách Pháp luật cho biên soạn và phát hành cuốn sách: 
Cẩm Nang Dành Cho Giám Đốc, Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Các Chế Độ, Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Cẩm Nang Dành Cho Giám Đốc, Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Các Chế Độ, Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Cẩm Nang Dành Cho Giám Đốc, Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Các Chế Độ, Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp
Phần thứ hai. Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hiệu quả doanh nghiệp
Phần thứ ba. Quy định về đầu tư vốn vào doanh nghiệp, chuyển đổi thành công ty cổ phần
Phần thứ tư. Quy định mới nhất về kinh doanh, thương mại
Phần thứ năm. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2018.  

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật 
ĐT: 0917.555142  –  0988.304852  –  028.39875351
Website: sachphapluatvn.com   ;  Email: sachphapluatvn.com@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook