Bộ luật Hình sự sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13).

Quyết định số 151/QĐ-TANDTC ngày 09-08-2017 Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội trong Tòa án nhân dân.

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25-07-2016 Một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sựGiải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07-4-2017 Một số vấn đề nghiệp vụ.

Hiện nay việc cùng một lúc tra cứu Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2017 và các văn bản đính chính gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, trong khi chờ có bản chính thức Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, chúng tôi thực hiện việc hợp nhất các văn bản này với nhau để bạn đọc thuận lợi trong việc tra cứu cũng như áp dụng .

Với mục đích nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017).

 

 

Sách được in khổ 14,5 x 20,5 dày 400 trang, giá phát hành 80.000đ/1 cuốn. Xuất bản quý III/2017

+

 ĐI CÙNG VỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017, BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN NHƯ:  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ– LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIU TRA HÌNH SỰ– LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

 

     Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết 41/2017/QH14. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 các Bộ luật và Luật dưới đây chính thức có hiệu lực thi hành: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Cũng từ thời điểm này, tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.

Điểm đáng chú ý là các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích…

Hiện nay việc cùng một lúc tra cứu Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2017 và các văn bản đính chính gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, trong khi chờ có bản chính thức Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, chúng tôi thực hiện việc hợp nhất các văn bản này với nhau để bạn đọc thuận lợi trong việc tra cứu cũng như áp dụng.

Quyết định số 151/QĐ-TANDTC ngày 09/08/2017 của Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội trong Tòa án nhân dân.

Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Để kịp thời phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các những quy định pháp luật mới nhất về hình sự, tố tụng hình sự, cơ quan điều tra hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 đến bạn đọc, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ– LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ– LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

 

 

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất:    

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13

Phần thứ hai: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Phần thứ ba: LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015

Phần thứ tư: LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015

Sách có độ dày 600 trang, giá bìa 425,000đ, (giá phát hành 275,000đ/ 1 cuốn). Xuất bản quý IV/2017

 

Điện thoại liên hệ: 0988.304852 - 0903.219739 - 028.39875351

Hoặc xem chi tiết tại đây: sachphapluat.net