330 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Quản lý nhà nước về đất đai là nhu cầu khách quan là công cụ bảo vệ và điều tiết các lợi ích gắn liền với đất đai, và quan trọng nhất là bảo vệ chế độ sở hữu về đất đai. Nhiệm vụ này cần được đổi mới một cách cụ thể và phù hợp để đáp ứng các yêu cầu quản lý và tương xứng với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Hệ thống chính sách pháp luật đất đai tuy đã được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong thực tế. Một số văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền địa phương ban hành còn chậm, nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Nhằm góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật về đất đai một cách hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết trong nhân dân để thực thi đúng chính sách, pháp luật về đất đai, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:

330 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Cuốn sách  gồm các phần chính sau:

Phần th nht. HỎI - ĐÁP V T CHC QUN LÝ, SỬ DNG, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG ĐẤT, QUYN S HU NHÀ  VÀ TÀI SN KHÁC GN LIN VI ĐẤT

Phần th hai. HỎI - ĐÁP V BI THƯỜNG, H TR TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

Phần th ba. HỎI - ĐÁP V GIÁ ĐẤT

Phần th tư. HỎI - ĐÁP V THU TIN S DNG ĐẤT, THU TIN THUÊ ĐẤT, THUÊ MT NƯỚC

Phần th năm. XỬ PHT CÁC HÀNH VI VI PHM, CÁC TI PHM V ĐẤT ĐAI

Phần th sáu. VĂN BN PHÁP QUY MI NHT V ĐẤT ĐAI

Sách có nội dung 400 trang , giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook