Sách Những Điều Cần Biết Về Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Hồ Sơ Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất, Thu Hồi Đất

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Vừa qua, Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 ngày 06 năm 2021, sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn luật đất đai. Các Nghị định, Thông tư bị sửa đổi phải kể đến như Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về Hồ sơ địa chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT về Bản đồ địa chính; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT về Bồi thường, hỗ trợ, tái chịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất... Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… Nhằm góp phần tuyên truyền những quy định mới nêu trên. Nhà xuất bản Tài chính phối hợp cùng Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản và phát hành cuốn Sách Những Điều Cần Biết Về Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Hồ Sơ Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất, Thu Hồi Đất

Sách Những Điều Cần Biết Về Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Hồ Sơ Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất, Thu Hồi Đất

(Theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai)
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Phần thứ hai. Hồ sơ địa chính  và bản đồ địa chính
Phần thứ ba.  Quy định chi tiết về  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Phần thứ tư. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Phần thứ năm. Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Phần thứ sáu. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Phần thứ bảy. Lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Phần thứ tám. Quy định về lệ phí trước bạ
Phần thứ chín. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (theo Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản. 

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2022     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook