550 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về hoạt động xây dựng, góp phần thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xây dựng, đầu tư, thời gian qua

Để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng, Trung tâm giới thiệu sách liên kết với nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

550 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp và bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp chi tiết về hợp đồng xây dựng

Phần thứ hai. Giải đáp chi tiết về quy hoạch xây dựng

Phần thứ ba. Giải đáp chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Phần thứ tư. Giải đáp chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phần thứ năm. Giải đáp chi tiết về giám sát và đánh giá đầu tư

Phần thứ sáu. Giải đáp chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phần thứ bảy. Giải đáp chi tiết về thanh tra, giám định  tư pháp và xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực xây dựng

Phần thứ tám.Luật Kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 414 trang, bìa mềm. Giá: 350.000đ. NXB. Lao động. In & nộp lưu chiểu quý II /2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook