LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 2016

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

     Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong thời hội nhập - đặc biệt khi Việt Nam ký kết tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP - sau khi Luật Doanh nghiệp ban hành (chính thức có hiệu lực từ 1-7-2015), Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới, phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế như: Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp, Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26-02-2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26-02-2016 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22-02-2016 Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam...

Nhằm giúp các doanh nghiệp có tài liệu tham khảo hữu ích trong tổ chức hoạt động kinh doanh, trong việc lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho phát hành cuốn sách:

LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 2016

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp  (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2015)  và quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp

Phần thứ hai. Quy định mới về đăng ký, tổ chức hoạt động doanh nghiệp

Phần thứ ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Phần thứ tư. Quy định mới nhất về thuế

Phần thứ năm. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương  (TPP) doanh nghiệp cần biết

Sách có độ dày 432 trang. giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook