Sách Luật Hợp Tác Xã - Các Chính Sách Mới Phát Triển Tổ Hợp Tác, Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 20/06/2023 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông Qua Luật Hợp Tác Xã số 17/2023/QH15. Việc Luật Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung toàn diện đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác, hơp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia vào nền kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế…
Luật gồm 12 Chương, với 115 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, nhưng một số quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2023.
Nhằm góp phần phổ biến những quy định pháp luật về hợp tác xã cho các cơ quan ban ngành, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:
Luật Hợp Tác Xã - Các Chính Sách Mới Phát Triển Tổ Hợp Tác, Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã

Sách Luật Hợp Tác Xã Các Chính Sách Mới Phát Triển Tổ Hợp Tác, Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật hợp tác xã năm 2023
Phần thứ hai. Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Phần thứ ba. Quy định mới về tổ chức, hoạt động của hợp tác xã & chế độ chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Phần thứ tư. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ năm. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hợp tác xã
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2023   
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook