Sách Luật Doanh nghiệp – Chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.   

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 21-04-2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: đạt 1,5 triệu doanh nghiệp, 8.000 đến 10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 30-35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; khoảng 35-40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; 100% cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 30.000 cơ sở kinh doanh được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số; mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 80% doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo;…
Nhằm giúp cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn Sách 
Luật Doanh Nghiệp – Chính Sách, Giải Pháp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Phục Hồi Nhanh Và Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2025

Sách Luật Doanh nghiệp – Chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.   

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Quy định mới về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Phần thứ tư. Chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 450.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook