CẨM NANG pháp luật công tác thực hiện tiêu chí các mục tiêu quốc gia xây dựng chuẩn nông thôn mới

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 420 trang, bìa mềm. Giá: 335.000đ. NXB. Lao động. In & nộp lưu chiểu quý II/2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook