Sách Bình Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự

(Hết Hàng)

Giá bìa: 300.000₫
Giá bán: 285.000₫

- +
Mua hàng

Để kịp thời cung cấp các thông tin mới nhất trong công tác thi hành án dân sự. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách Bình Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch và xuất bản.

Sách Bình Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự

Sách Bình Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự

Cuốn sách được bình luận dưới góc độ của những người trực tiếp thực hiện công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở liên hệ, so sánh với các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan, bằng những lập luận khá sâu sắc, những ví dụ sinh động, từ đó các tác giả chỉ ra những hạn chế, vướng mắc của pháp luật hiện hành khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể nhằm giúp Chấp hành viên và độc giả nghiên cứu, hiểu sâu sắc hơn các quy định của pháp luật thi hành án dân sự. 
Các điều luật được bình luận tương ứng với thứ tự các điều luật trong Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, một số điều luật khác mang tính chất tương đồng được các tác giả gộp lại để bình luận. Ngoài những phân tích các quan điểm được thừa nhận chung, chúng tôi giữ nguyên một số ý kiến của các tác giả trong cuốn sách để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi.
Sách đẹp, khổ 14x21 cm, dày 600 trang, Giá: 300.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2019. 


Mời Bạn Đọc Tham Khảo Thêm cuốn sách: "LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ".

       Thi hành án dân sự là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản và nhân thân, trong các bản án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình... Có thể nói, hoạt động Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng. Để bản án, quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, công tác Thi hành án dân sự đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, thương mại ngày càng gia tăng, tính chất vụ việc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động Thi hành án dân sự.

Nhằm tạo hành lang pháp lý để ngành thi hành án thực hiện tốt nhiệm vụ cùa mình, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều quy định mới cụ thể như sau: CT số 07/CT-VKSTC ngày 23-11-2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; CT số 05/CT-TTg ngày 06-02-2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự; CT số 05/2017/CT-CA ngày 16-10-2017 về giải quyết bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành; NĐ số 115/2017/NĐ-CP ngày 16-10-2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp; TT số 01/2017/TT-BTP ngày 23-01-2017 quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; NQ số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 5-5-2017 hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án...

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: "LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ".

Sách LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN II. BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH
PHẦN III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHẦN IV. QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ THUỘC TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
PHẦN V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN
PHẦN VI. QUẢN LÝ PHÍ, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan ban ngành liên quan và tất cả bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá Bìa: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II/ 2018. (Giá Bán: 259.000đ/1 cuốn)

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook