Sách BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LABOR CODE – 劳 动 法 (Tam ngữ  VIỆT – ANH – HOA)

Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Lao Động liên kết với Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam cho xuất bản và phát hành cuốn sách: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LABOR CODE – 劳 动 法 (Tam ngữ  VIỆT – ANH – HOA). Sách được biên soạn theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 khóa 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2021. Nhằm giúp bạn đọc trong nước cũng như bạn đọc người nước ngoài tìm hiểm và áp dụng Bộ luật lao động mới này. 

Sách BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LABOR CODE – 劳 动 法 (Tam ngữ  VIỆT – ANH – HOA)

Trong cuốn sách này, chúng tôi có trình bày bản tiếng Anh và tiếng Hoa của Bộ luật Lao động để giúp bạn đọc là người nước ngoài truy cập được dễ dàng hơn.
Sách dày hơn 300 trang, khổ 16x24 cm, Giá bìa: 250.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2020. 
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

 

>> Mời Bạn Đọc Tham Khảo Thêm cuốn sách: Bộ Luật Lao Động – Labor Code (Song Ngữ Việt – Anh)

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh), biên soạn theo Luật số 45/2019/QH14 Quốc Hội khóa 14. Sách được xuất bản tháng 4/2020.
Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 khóa 8 thông qua ngày 20/11/2019. Theo đó, Bộ luật Lao động giải thích rõ về quấy rối tình dục tại nơi làm việc Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Người lao động được nghỉ việc mà không cần lý do Cụ thể, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do, chỉ cần báo trước 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.
Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Bộ Luật Lao Động – Labor Code (Song Ngữ Việt – Anh)

Sách Bộ Luật Lao Động – Labor Code (Song Ngữ Việt – Anh)

Theo đó, Bộ luật này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Bộ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2021.
Đối tượng áp dụng Bộ luật này là người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Nội dung cuốn sách này, chúng tôi có trình bày bản tiếng Anh của Bộ luật Lao động để giúp bạn đọc là người nước ngoài tham khảo được dễ dàng hơn. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. 

Sách đẹp, khổ 16x24 cm, dày 250 trang, Giá bìa: 195.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2020.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook