Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

       Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
       Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam liên kết cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020 

sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020

        Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020;
Phần Thứ Hai. Luật Bảo Vệ Môi Trường (Hiện Hành);
Phần Thứ Ba. Quy Định Chi Tiết Về Bảo Vệ Môi Trường Trong Dân Cư, Làng Nghề, Trong Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh, Dịch Vụ Và Các Ưu Đãi Trong Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường;
Phần Thứ Tư. Quy Định Chi Tiết Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại, Chất Thải Rắn Sinh Hoạt, Chất Thải Rắn Công Nghiệp Thông Thường, Sản Phẩm Thải Lỏng, Nước Thải, Khí Thải Công Nghiệp Và Các Chất Thải Đặc Thù Khác;
Phần Thứ Năm. Nội Dung Cải Tạo, Phục Hồi Môi Trường Trong Khai Thác Khoáng Sản, Điều Kiện Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhập Khẩu Phế Liệu Và Quản Lý Chất Lượng Môi Trường;
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. 
Sách dày 420 trang, Bìa mềm, khổ 19x27cm, Giá bìa 395.000 đ/1 cuốn.
 In và nộp lưu chiểu quý I/2021.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook