Sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Tắc Ứng Xử, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ba hành nhiều văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại; quy tắc ứng xử, nâng ngạch, thăng hạng cán bộ, công chức, viên chức,… Cụ thể như:  Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18-10-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 23-06-2021 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11-3-2021 Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28-10-2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10-11-2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25-6-2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thong; Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30-11-2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06-5-2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;...
Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:
Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Tắc Ứng Xử, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức.

Sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Tắc Ứng Xử, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Nội dung cuốn sách Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức – Quy Tắc Ứng Xử, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, Công chức – Luật Viên chức
Phần thứ hai. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Phần thứ tư. Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phần thứ năm. Quy định về vị trí việc làm và chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ sáu. Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ bảy. Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ tám. Quy định mới về nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý I/2022     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook