Sách Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng; Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Công tác thanh tra, phòng,chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phi luôn được nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy thời gian qua nhiều chỉ thị, văn bản pháp quy đã được Đảng và Chính phủ hoàn thiện và ban hành như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20-11-2018 của Quốc hội, Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11-07-2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước...
Để quý cơ quan ban ngành thuận lợi trong quá trình tìm hiểu và thực thi pháp luật , Trung Tâm Sách Pháp Luật Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: 
Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng; Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí & Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công; Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí

Sách Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng; Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2020
Phần Thứ Hai. Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Ba. Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Tư. Luật Thanh Tra Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Năm. Quy Định Xử Phạt Về Thực Hành Tiết Kiệm, Lãng Phí, Chống Tham Nhũng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2020
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook