Sách Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở - Phát Huy Quyền Làm Chủ Của Công Dân Tại Xã, Phường, Thị Trấn, Tại Thôn, Tổ Dân Phố, Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức Có Sử Dụng Lao Động

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động. Về nội dung, phương thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhằm có tài liệu nghiên cứu áp dụng trong công việc Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn Sách Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở - Phát Huy Quyền Làm Chủ Của Công Dân Tại Xã, Phường, Thị Trấn, Tại Thôn, Tổ Dân Phố, Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức Có Sử Dụng Lao Động

Sách Luật Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở Phát Huy Quyền Làm Chủ Của Công Dân Tại Xã, Phường, Thị Trấn, Tại Thôn, Tổ Dân Phố, Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức Có Sử Dụng Lao Động

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023)
Phần thứ hai. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Phần thứ ba. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ tư. Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Phần thứ năm. Tìm hiểu luật tiếp cận thông tin
Phần thứ sáu. Trách Nhiệm Tiếp Công Dân; Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Đến Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị, Phản Ánh
Phần thứ bảy. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại
Phần thứ tám. Văn bản hướng dẫn quy chế thực hiện dân chủ cơ sở
Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản. 

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý II/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook