Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi Năm 2020 - Những Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, là một đạo luật quan trọng quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới.
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức; bảo đảm Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm chỉnh, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi Năm 2020 - Những Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực

sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi Năm 2020 - Những Hành Vi Vi Phạm Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực

Cuốn Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi Năm 2020 Gồm Các Phần Sau Đây: 
Phần Thứ Nhất. Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi 2020;
Phần Thứ Hai. Tra Cứu Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính;
Phần Thứ Ba. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Lĩnh Vực Hải Quan;
Phần Thứ Tư. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Về Thuế;
Phần Thứ Năm. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Về Hóa Đơn;
Phần Thứ Sáu. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Hoạt Động Thương Mại, Sản Xuất, Buôn Bán Hàng Giả, Hàng Cấm Và Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng;
Phần Thứ Bảy. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng;
Phần Thứ Tám. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Bổ Trợ Tư Pháp;
Phần Thứ Chín. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Hành Chính Tư Pháp;
Phần Thứ Mười. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Hôn Nhân Và Gia Đình;
Phần Thứ Mười Một. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả  Trong Lĩnh Vực Thi Hành Án Dân Sự;
Phần Thứ Mười Hai. Tra Cứu Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức Xử Phạt, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Lĩnh Vực Phá Sản DN, Hợp Tác Xã Và Các Hành Vi Vi Phạm Khác.
Trong quá trình hệ thống, không tránh khỏi những sơ sót nhất định, rất mong nhận được nhưng góp ý từ bạn đọc để lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn.
Sách dày 410 trang, Bìa mềm, khổ 19x27cm, Giá bìa 395.000 đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook