Sách Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Ngày 13-5-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24-4-2015 và Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ.
Ngày 10-12-2018, Văn phòng Quốc hội Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường. Văn bản hợp nhất này hợp nhất từ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 của Quốc hội, và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018 của Quốc hội.
Nhằm kịp thời thông tin đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.

Sách Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Xuất bản quý III/2019.    

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook