Sách Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Giải Đáp Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc Dành Cho Bí Thư Đoàn

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 16/06/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), với 7 Chương, 41 Điều, thay thế cho Luật Thanh niên năm 2005. Luật Thanh niên mới đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Giải Đáp Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc Dành Cho Bí Thư Đoàn

Sách Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Giải Đáp Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Tuyển Chọn, Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc Dành Cho Bí Thư Đoàn

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Thanh Niên Sửa Đổi Năm 2020
Phần Thứ Hai. Giải Đáp Các Vấn Đề Về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phần Thứ Ba. Hướng Dẫn Hoạt Động Cho Cán Bộ Đoàn, Đoàn Viên Thanh Niên Giai Đoạn 2018-2022
Phần Thứ Tư. Điều Lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Và Quy Chế Tổ Chức, Hoạt Động Của Hội Đồng Đội Tntp Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2018 - 2023
Phần Thứ Năm. Bài Phát Biểu, Bài Diễn Văn Dành Cho Bí Thư Đoàn

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2020

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook