Sách Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai

Giá bìa: 375.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

      Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ, theo định hướng của Đảng. Những năm qua, công tác quản lý đất đai đã đạt được những thành tựu quan trọng. Chính sách giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng gắn với các quy định về quyền của người sử dụng đất đã góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, với các quy định đất có giá cũng đã tạo điều kiện để đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực tốt những chính sách trên Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới như sau: VBHN số 01/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; VBHN số 02/VBHN-BXD ngày 03-6-2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở; VBHN số 09/VBHN-VPQH ngày 4-7-2019 hợp nhất Luật Nhà ở; TT số 07/2019/TT-BTP ngày 25-11-2019 hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; VBHN số 04/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; VBHN số 07/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 Thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; NĐ số 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; CT số 05/CT-TTg ngày 01-3-2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt...
Việc quản lý đất đai hợp lý, đúng pháp luật là vấn đề hàng đầu được đặt ra cho ngành địa chính. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, nhà ở, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách
“Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai”.

Sách Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân Và Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: 
Phần I. Luật đất đai, luật nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung) và văn bản hướng dẫn thi hành; 
Phần II. Quy định trình tự thủ tục cấp và đăng ký thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 
Phần III. Hướng dẫn chi tiết về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi; 
Phần IV. Hướng dẫn chế độ tài chính khi đấu giá quyền sử dụng đất đai, nhà ở và thu tiền sử dụng đất; 
Phần V. Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đất tại đô thị theo quy hoạch được duyệt
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 432 trang, Giá: 375.000đ. Xuất bản In và nộp lưu chiểu quý I/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ÐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook